Vi bygger ut på Långgatan och Floragatan

Image
27 Mar
Image

Vi bygger ut på Långgatan och Floragatan

I april startar arbetet med att dra fjärrvärmeledningar längst Långgatan och Floragatan

Snart påbörjar arbetet med att dra fjärrvärmeledningar vid Långgatan och Floragatan i Svedala. Mail kommer att skickas ut till villaägare i området med vidare information om möjligheten att ansluta sig. 

Vägarbetet kommer att starta den 3 april och fortlöpa fram till sommaren. Under den här perioden kommer körbanan ledas om enligt den gröna streckade linjen på kartan nedan. Skånetrafiken kommer under den här perioden upprätta en tillfällig hållplats på Bökebergsgatan.